Om denna blogg / About this blog


I slutet av 1990-talet började mitt intresse för whisky växa efter den första provningen på en whiskymässa. Därefter  har intresset bara ökat, samtidigt som kunskapen och erfarenheten av olika whiskyn blivet större. År 2011 bildade jag och några vänner ett litet sällskap för att kunna prova olika whiskyn. Sällskapet fick på så sätt en bredare kunskapsbank och samtidigt blev vi lite modigare och ännu mer nyfikna.

Denna blogg skapade jag för att kunna dela med mig av mina kunskaper kring whisky eller whiskey om ni så vill. Jag kommer att första hand kommentera de jag smakat privat eller på provningar, men också lite allmänt runt om kring dessa ädla drycker.

Välkomna att dela era erfarenheter med mig!

UK

In the late 1990s, my interest in whisky grow after the first test of a whisky fair. Thereafter, interest has only increased, while the knowledge and experience of different whiskys become larger. In 2011 I formed with some friends, a small society to be able to try different whisky. Society thus gaining a broader knowledge base, and while we were a bit braver and more curious.

This blog I created to share with you my knowledge of whisky or whiskey if you will. I will first comment on the ones I tasted privately or on tests, but also a little general round about these noble drinks.

Welcome to share your experiences with me!

Best regards,
Jan Hansson (J R D)
Web editor and Publisher